Hva er NIPT?

Hva er NIPT?

NIPT står for non-invasiv prenatal test, og er en prøve av fosterets DNA som tas som en vanlig blodprøve fra den gravide. Det medfører ingen risiko for spontanabort og ingen risiko for foster. NIPT testen som vi tilbyr er veldig følsom og kan påvise kromosomavvik som Downs syndrom med ca. 99 % sannsynlighet. Testen kan avdekke en rekke kromosomavvik avhengig av hvilken undersøkelse man ønsker.

NIPT har meget høy sensitivitet og spesifisitet og er langt mer treffsikker for trisomi 21, 18 og 13 enn dagens KUB-test og nakketranslusensmåling.

Blodprøven kan tas fra 11. graviditetsuke (uke 10+0) og inneholder små mengder DNA fra fosteret som har kommet over i mors blodsirkulasjon. Ved å utføre genetisk undersøkelse på denne blodprøven kan man med stor nøyaktighet utelukke forskjellige genetiske tilstander hos fosteret.

For mer informasjon om testen, se trisomytest.com

Det er viktig å bemerke at testene som tilbys i likhet med alle andre NIPT tester (også KUB test og nakketranslusensmåling) er såkalte screening-undersøkelser og ikke diagnostiske. Det betyr at testene benyttes til å utelukke tilstander, og ikke til å påvise dem. En positiv prøve vil derfor ikke stille diagnosen, men skal føre til videre oppfølging. Hos oss vil alle resultater vurderes av en lege som deretter veileder deg til evt. videre utredning.

Bestill test

Ofte stilte spørsmål

1. Kan jeg ta testen gjennom dere når jeg bor i Norge?
2. Hva skjer dersom testen blir mislykket eller dersom jeg spontanaborterer?
3. Hvordan skal jeg få tatt prøven?
4. Når skal jeg ta prøven?

Kontakt

Har du spørsmål rundt NIPT kan du kontakte oss her